Visie Hersenletselpraktijk

De Hersenletselpraktijk is een ambulant, interdisciplinair team gespecialiseerd in de neurologische revalidatie. Als ambulante groepspraktijk willen we een continuüm voorzien in de zorg van personen met een hersenaandoening.

Iedere discipline die noodzakelijk is voor zorg op maat voor personen met een neurologische aandoeningen is vertegenwoordigd in ons team: kinesitherapie, logopedie, (neuro-)psychologie, ergotherapie, psychiatrie en revalidatiegeneeskunde. We staan garant voor een kwaliteitsvolle zorg waar de patiënt steeds centraal staat.

Om hieraan tegemoet te komen houden we regelmatig intercollegiaal overleg, om met gebundelde krachten de beste therapie te kunnen bieden voor onze patiënten met hun specifieke hulpvraag.

We willen niet alleen voor de patiënt en zijn directe omgeving een betrouwbare partner zijn, maar ook voor alle andere zorgverstrekkers binnen het werkveld van de neurologie. Daar waar de revalidatie in gespecialiseerde centra – om welke reden dan ook – niet (meer) kan worden geboden, is waar wij optreden.

Daarnaast willen we onze expertise delen om de nodige kennis te voorzien voor iedereen betrokken bij de zorg van personen met een hersenletsel, zowel voor mantelzorgers rond de patiënten, alsook voor professionals binnen het werkveld. Zo geven we regelmatig bijscholingen, spreken we op congressen, schrijven we boeken & artikels…

Het is ons doel verder uit te groeien tot een gerespecteerd expertisecentrum aangaande hersenaandoeningen.

Schuiven naar boven
Kost een psycholoog nu nog maar 11 euro? Meer weten