Werking

Bij het oplopen van een hersenletsel vindt er meestal een ziekenhuisopname plaats. Hierna volgt vaak een intensieve periode van revalidatie in een gespecialiseerd centrum.

Op een bepaald moment loopt deze periode ten einde en vaak is een terugkeer naar huis mogelijk. In de thuissituatie komen dikwijls een aantal problemen aan het licht die (intensieve) begeleiding vergen. Op dat moment kunnen wij de patiënt en diens context helpen met onze interdisciplinaire ondersteuning.

Daarnaast kan men een diagnose krijgen van een neurodegeneratieve aandoening, zoals Ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose, cognitieve training… die meer gespecialiseerde eerstelijnszorg nodig heeft, zoals bijvoorbeeld kinesitherapielogopedie, cognitieve training,… Ook is psychologische ondersteuning dikwijls noodzakelijk voor patiënten en hun naasten na dergelijke diagnosestelling.

Afhankelijk van de specifieke hulpvraag, kan mono-of multidisciplinaire behandeling voorzien worden.

Monodisciplinaire werking

Indien een enkele specifieke discpline nodig is, wordt direct een afspraak voorzien bij de desbetreffende therapeut voor de gewenste behandeling. Men kan zich aanmelden via de algemene contactgegevens van de hersenletselpraktijk (via contact , 0488 69 43 24 of info@hersenletselpraktijk.be), waarna u zal worden gecontacteerd door de desbetreffende therapeut om de behandeling op te starten.

Multidisciplinaire werking

Stap 1: Aanmelding

Wanneer uw patiënt een eerste afspraak wil maken, of u wil iemand doorverwijzen, kunt u contact opnemen via 0488 69 43 24info@hersenletselpraktijk.be. Geef hen gerust ook onze infofiche mee.

Stap 2: Kennismakingsgesprek – intake

In dit verkennend gesprek wordt het verhaal en de hulpvraag beluisterd van uw patiënt, waarbij in kaart wordt gebracht wat vlot en minder vlot verloopt in het dagelijks leven. Graag gaan we  in op ieders vragen, bijvoorbeeld in verband met terugbetaling, plaats van behandeling,…

Om optimale zorg te kunnen bieden, vragen wij om over de relevante medische verslagen te kunnen beschikken, alsook over de beeldvorming, actuele medicatielijst, ea…

Om interdisciplinair te kunnen werken, met respect voor de wet inzake de patiëntrechten (privacy, dossierbeheer, overleg met derden), wordt gevraagd een document te ondertekenen voor de geïnformeerde toestemming  om medische informatie te mogen delen binnen het behandelteam, alsook de nodige informatie op te vragen bij de behandelende artsen.

Stap 3: Bijkomende onderzoeken

Afhankelijk van de hulpvraag en de beschikbare informatie kan verder onderzoek of bijkomende informatie noodzakelijk blijken om een optimale behandeling te kunnen aanbieden (opvragen medische verslagen, uitgebreid neuropsychologisch onderzoek, specifiek kinesitherapeutisch of logopedisch onderzoek,…). Dit zal tijdens de intake verder worden besproken en voor zover mogelijk reeds worden ingepland.

Stap 4: Teamoverleg

Na de kennismaking en volledige oppuntstelling bespreken we deze gegevens in ons team en gaan we de therapeutische mogelijkheden na om een op maat gemaakt behandelplan aan te bieden. 

Stap 5: Begeleiding – behandeling

De eigenlijke behandeling wordt opgestart. De verwijzende arts wordt op de hoogte gehouden indien u dit wenst.

Schuiven naar boven
Kost een psycholoog nu nog maar 11 euro? Meer weten